Vše o Star Wars

Kodexy

Kodex Sithov

Mír je lež,je pouze hněv.

Skrz hněv získám sílu.

Skrz sílu získám moc.

Skrz moc dosáhnu vítězství.

Skrz vítězství jsou má pouta prolomena.

Síla mě osvobodí.

Sithské lightsaber

 

 

 

 

 

 

 


Kodex Sithov

Klid je jen klam, je pouze vášeň.
Díky vášni získám sílu.
Prostřednictvím síly získám moc.
Díky moci dosáhnu vítězství.
Vítězstvím jsou má pouta zlomena.
Síla mě osvobodí.

Odvrhuji strach, naopak rozsévám ho mezi protivníky
Jsem ničitel světů, skrze moc temné strany v mém nitru žhne nenávist
Celý vesmít se přede mnou sklání
Oddal jsem se temné straně, v níž našel jsem pravý život,
ve smrti světla

                                       Kodex Jediov

                                                                 Nejsou emoce, je jen mír
                                  Není nevědomost, je jen poznání
                                     Není ukvapenost, je jen klid
                                         Není smrt, je jen Síla
                            Při užití Síly musí Jedi zůstat v souladu s ní.
                         Jakékoli jednání v nesouladu vyčerpává jeho moc.
                     Síla je vytvářena a podporována životem. Jedi chrání život.
                    

 
Dúfam že sa vám páči môj web